โลกใบเล็กในขวดใส

Clip : DIY โลกใบเล็กในขวดใส (Tiny World)
https://youtu.be/zSIS8G3cmnU

🍃 ชวนเด็ก ๆ เนรมิตโลกใบเล็กในขวดใส "Tiny World"

🌿 จำลองชั้นดินด้วยทรายสี แล้วปิดทับด้วยดินเบา

จากนั้นจัดวางตุ๊กตา 🐯 ต้นไม้ 🌱 ดอกไม้ 🌸

ซึ่งเตือนให้ช่วยกันดูแลโลก ทั้งพื้นผิวดิน รวมถึงใต้ดินให้อุดมสมบูรณ์

💬 กิจกรรมนี้ยังสามารถใช้ออกแบบการสอนในห้องเรียน

โดยอธิบายเรื่องชั้นดินและชั้นหินในระดับต่าง ๆ

Tags : สวนขวด  สวนในขวด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view