ตกแต่งสมุดเล่มเล็ก @ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มี.ค. 61

"ตกแต่งสมุดเล่มเล็ก" @ Craft Workshop ห้อง Meeting Room 1 

โดยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เม.ย. 2561


 

   

  ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view