เวิร์กชอป "ปกสมุดผ้าทำมือ" สยามสแควร์วัน

เวิร์กชอป "ปกสมุดผ้าทำมือ" สยามสแควร์วัน

DIY by Handy Anny ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมเวิร์กชอป "ปกสมุดผ้าทำมือ" ในงาน Amazing Box ณ สยาม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559  บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 สยามสแควร์วัน

    


วัสดุอุปกรณ์ ที่เราได้เตรียมไป ได้แก่ สมุด กระดาษแข็ง (กระดาษหลังรูป) กระดาษทำใบรองปก ผ้าพื้นหรือผ้าลายสวย กาวลาเท็กซ์ ด้าย เข็ม กรรไกร วัสดุตกแต่ง

ส่วน วิธีทำ เราได้เตรียมสมุดไว้ให้แล้วค่ะ ซึ่งเข้าเล่มด้วยวิธีไสกาว โดยตัดกระดาษให้เท่ากัน และทากาวที่ขอบกระดาษด้านหนึ่ง  ทิ้งไว้ให้แห้ง อาจใช้หนังยางรัดหรือคลิปหนีบทิ้งไว้

   


ขั้นตอนต่อไปคือ ตัดกระดาษแข็งให้มีขนาดเกินสมุดเล็กน้อย ได้แก่ ปกหน้า - หลัง สันปก 


เราตัดผ้าให้มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษส่วนปก  อาจจะเย็บตกแต่งเพิ่มเติมก่อน  จากนั้นจึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทากาวที่กระดาษทั้งสามชิ้น เพื่อติดบนผ้าด้านที่ไม่พิมพ์ลาย เรียงจากปกหน้า สันปก ปกหลัง โดยเว้นพื้นที่ระหว่างสันปก


  

    

การทากาว ควรทาบางๆ ให้ทั่ว  เราใช้ไม้ไอติมเป็นไม้ทาและปาดกาว ลองใช้มือถูส่วนปกให้เรียบ  แล้วตัดมุมผ้าทั้งสี่ด้าน และลงมือทากาว ตามลำดับ ดังนี้


1. ทากาวที่กระดาษแข็งด้านบนและล่าง แล้วพับผ้าเข้ามา

2. ทากาวผ้าทั้งสี่มุม แล้วเข้ามุมคล้ายๆ ห่อของขวัญ

3. ทากาวที่กระดาษแข็งด้านซ้ายและขวา ก่อนพับผ้าเข้ามา

4. ทากาวที่แผ่นรองปก ติดกับปกด้านใน

5. ทากาวที่สันสมุด แล้วประกอบกับปก


ก่อนติดแผ่นรองปก อาจเพิ่มห่วงคล้องพวงกุญแจ โดยตัดเศษหนังคล้องกับห่วง ตอกหมุดติดกับสันปก  และตอกชื่อได้ แปลงร่างจากสมุดเรียบๆ กลายเป็นสมุดปกผ้าที่ออกแบบด้วยตัวเราเอง

   

   


ขอขอบคุณ  กระทรวงวัฒนธรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ให้ DIY by Handy Anny

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 

Tags : ปกสมุดผ้า สมุดปกผ้า

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view