สอนผู้ปกครองทำ "จักจั่น"

สอนผู้ปกครองทำ "จักจั่น"

เมื่อเดือนกันยายน 2557 พี่แอนได้มีโอกาสไปสอนผู้ปกครองระดับชั้น ป. 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทำ “จักจั่น” ของเล่นภูมิปัญญาไทย เพื่อเตรียมความพร้อม นำความรู้ไปสอนต่อให้แก่นักเรียนในงานวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 นี้

 


            กิจกรรมนี้ผู้ปกครองต่างสนใจอย่างกระตือรือร้นค่ะ  ผู้ปกครองได้รับความรู้ว่า จักจั่นคืออะไร ประดิษฐ์อย่างไร ซึ่งไม่ซับซ้อน แต่ก็มีขั้นตอนและรายละเอียดอยู่บ้าง โดยเริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ท่อสายไฟนำมาเลื่อยและขัดกระดาษทราย จากนั้นตัดกระดาษสีมาประกอบส่วนต่างๆ แล้วติดปีก ติดตากลิ้ง วาดปาก ตกแต่งเป็นแมลง ซึ่งพี่แอนได้ออกแบบให้ต่างจากที่ขายโดยทั่วไป

 

        เมื่อประกอบเป็นรูปร่างแล้ว พี่แอนได้อธิบายต่อถึงวิธีการลนยางสน การคล้องเอ็นกับไม้ ความเข้าใจธรรมชาติของแมลงจักจั่น พร้อมทั้งความลับของการเกิดเสียงในด้านวิทยาศาสตร์เมื่อแกว่งของเล่น  

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าประทับใจค่ะ เพราะนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น ซึ่งต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะ 

Tags : จักจั่น ของเล่นจักจั่น วิธีทำจักจั่น จั๊กจั่น ของเล่นจั๊กจั่น วิธีทำจั๊กจั่่น 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view